El 2010, coincidint amb el 850 aniversari de la fundació del Monestir de Santes Creus, es va rehabilitar el Panteó Reial, on hi havia les tombes de Pere II el Gran, Jaume II el Just, Blanca d’Anjou i l’almirall Roger de Llúria. A través d’una sonda es va descobrir que la mortalla de Pere II es conservava intacta, ja que va ser l’única tomba d’un rei de la Corona d’Aragó que no va ser espoliada.

A partir d’aquí es van recuperar les peces de l’aixovar funerari, on hi destaca el coixí de seda de color carmesí. El coixí ha estat restaurat per tal de recuperar-ne el volum original. Es tracta d’una peça excepcional, no només per l’antiguitat de l’objecte, sinó també perquè és la primera vegada que es troba un coixí farcit de plantes aromàtiques.

La investigació de la tomba ha permès descobrir que el rei va ser embalsamat i que vestia roba humil en el moment de ser enterrat.  Ara el coixí es pot visitar al Museu d’Història de Catalunya fins al 24 de juny. Després es guardarà al mateix museu fins que es pugui exhibir juntament amb la capa, que està en procés de restauració.