El festival Buenpass Jam, adreçat a un públic juvenil i que s’emmarca en el Pla de Barris, és la marató de 14 hores de cultura urbana i hip-hop. Amb aquest festival també es vol trencar els tòpics que sovint s’ofereixen d’aquest tipus d’expressions culturals.