Són algunes de les llengües que es parlen a Catalunya. Llengües com l'Àrab, l'Amazic, el Romanès o el Japonès. Però la llista és inacabable, fins a 270. Els fenòmens migratoris han ajudat a augmentar la riquesa lingüística a Catalunya. Podem sentir desenes de llengües de l'Àfrica Occidental, des del Senegal fins al Camerún i també moltes de les Filipines. Les tres últimes que s'han localitzat són el Kidogo, de Kènia, el Taman, originari del Nepal i el Kuna del Panamà. D'aquesta última es calcula que a Barcelona n'hi ha 20 parlants. Pot semblar que sigui un ventall molt ampli però, de fet, a tot el món es parlen prop de 5.000 llengües. D'aquestes, un 40% es troben en fase de decadència i un 10% estan a punt de desaparèixer. M.CARME JUNYENT, Grup de Recerca Llengües Amenaçades de la UB "Els parlants acostumen a rebre moltes pressions. Des de no poder-se guanyar la vida o que la llengua es prohibeixi. En fi, hi ha una gamma amplíssima. Quan aquesta pressió és molt forta i no es pot resistir, cessa la transmissió als fills". El 96% de la humanitat només parla el 4% de les llengües que hi ha al món. L'Àfrica és el continent on més es preserva la diversitat lingüística.

Aquest diumenge és el dia dedicat a les llengües maternes. Al món es parlen 5.000 lengües diferents, moltes en procés de desaparèixer. Segons els experts, el 90% de les llengües que es parlen actualment podria desaparèixer al llarg d’aquest segle. El més important és que no es perdi el traspàs intergeneracional.