Durant més de tres dècades l’Associació d’Artistes Visuals de Catalunya ha dut a terme una activitat significativa dins el sector. Es va fundar l’any 1979 i, des de llavors, ha anat creixent en socis i representació pública en esdeveniments. Fins a l’any 2010 l’economia de l’entitat es va mantenir estable, però amb la retirada de les subvencions públiques es va iniciar un període de crisi i deute que ha finalitzat amb el tancament del col·lectiu aquest mes.

En els últims anys l’associació arrossegava un important dèficit. No es podia fer front als pagaments dels antics treballadors, ni de les empreses creditores, cosa que va iniciar un concurs de creditors. Tot i els esforços de la nova junta de l’entitat, el jutge que tramitava el concurs ha dictat sentència, i n’ha ordenat l’arxivament. Considera que l’AAVC no pot afrontar el deute que arrossega, de més de 152.000 euros.

De cara als propers mesos, l’associació considera necessari “obrir un debat intens i continuat al voltant de la necessitat d’organitzar el sector”. No vol tancar definitivament les portes, sinó reconvertir-se. Han enfocat el tancament com una nova oportunitat de disposar d’una eina col·lectiva que faci de connector entre els artistes i les administracions. Perquè vagi agafant forma es faran debats arreu de Catalunya fins a finals d’any. L’objectiu és “aconseguir millorar les nostres condicions laborals i, a la vegada, estructurar espais per tal de comunicar i desenvolupar les diferents inquietuds del sector”, explica Núria Ancarola, la presidenta en funcions de l’AAVC.

Fins al mes de desembre, el nou organisme realitzarà diverses trobades arreu de Catalunya i a través de debats amb interessats del sector s’aniran configurant els estatuts i línies d’actuació.