El treball periodístic des-iguals parteix del testimoni de 12 protagonistes que relaten en primera persona les desigualtats socials  a Barcelona. Un mosaic d’històries quotidianes, amb nom i cognom per humanitzar les dades i posar cara a la falta d’oportunitats dels nostres conciutadans. La pobresa energètica, la soledat, l’atur, el patiment psicològic, els desnonaments o les “dis-capacitats” són algunes de les realitats que trobem en aquest especial de betevé, que també recull el mapa de les desigualtats  a tots els barris de la ciutat. El projecte  premiat també conté l’anàlisi de persones amb expertesa, que ens ajuden a anar al moll de l’os de les causes estructurals i les circumstàncies personals que malmeten el dret a la igualtat d’oportunitats entre ciutadans.

Testimonis en primera persona

Històries de vulnerabilitat com les de la Montse que amb 70 anys viu sola a Ciutat Meridiana i amb la seva pensió de 600 euros no pot fer front als rebuts dels subministraments bàsics.

Testimonis que donen veu al patiment per la pèrdua d’un familiar, com és el cas de la Cecília, psicòloga, que va perdre al seu fill per suïcidi i ara lluita per fer visible aquesta realitat que, a Catalunya, ja s’ha situat com la primera causa de mort entre els joves d’entre 15 i 29 anys.

Suport comunitari

Una rere una altra són vivències que il·lustren les 12 fites que les 742 entitats adherides en l’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva es van marcar per reduir les desigualtats en els propers set anys. Un projecte que també ha tingut aportacions dels estudiants de 3r d’ESO de l’Institut Quatre Cantons del Poblenou, que a través d’un treball de camp reflexionen sobre com l’entorn socioeconòmic marca l’èxit escolar.

Si vols conèixer d’altres projectes digitals de betevé