DANIEL COHN-BENDIT, eurodiputat "Crec que la cultura és l'oli que fa funcionar una societat. Si s'asseca la cultura, la societat està bloquejada."

Conegut com a Dani el Roig quan va ser un dels líders del Maig del 68, Cohn-Bendit és actualment eurodiputat i copresident dels Verds – Aliança Lliure Europea al Parlament europeu. El títol de la conferència era Europa sense cultura és com un peix fora de l’aigua, però de fet, Cohn-Bendit va parlar de cultura europea per oposició a identitats nacionals, a nacionalismes. D’altra banda, va explicar que creu que no s’ha de retallar en cultura.