televisio series comandament a distancia

Un terç de la població creu que la cultura ha estat “fonamental” per la seva vida durant la pandèmia, i un 43 % considera que ha estat “molt important”, segons l’enquesta Òmnibus trimestral impulsada pel GESOP, que revela que els qui més l’aprecien són sobretot els joves, les dones i els estudiants.

Les dones són les que més rellevància donen a la cultura en temps de pandèmia, i la puntuen amb un 7,5 sobre 10, mentre que els homes la valoren amb un 6,9 de mitjana. Si es té compte la situació laboral, les persones que més la valoren són, en primer lloc, els estudiants, seguit dels treballadors en ERTO i els que estan en actiu. En canvi, els qui menys l’aprecien són els jubilats i pensionistes i les persones vinculades a les tasques de la llar.

El públic de cada activitat cultural

Llegir i mirar la televisió ha estat l’afició cultural preferida dels jubilats. Els estudiants són els que miren més pel·lícules i sèries a casa i els que més música han escoltat, juntament amb els treballadors en actiu, d’entre 30 i 44 anys. Els qui més han jugat a videojocs han estat els ciutadans nascuts a fora de Catalunya, i els treballadors en ERTO els qui més han assistit a concerts en línia i els qui han dedicat més temps a les xarxes socials.

Durant el primer trimestre del 2021, l’Institut de Cultura de Barcelona a través de l’Observatori de Dades va incloure un qüestionari a l’Òmnibus trimestral de GESOP per conèixer la importància de la cultura durant la pandèmia a Barcelona i l’àrea metropolitana. Les entrevistes es van fer a 800 persones de més de 16 anys que viuen a Catalunya des de fa, com a mínim, un any.