Molta gent de teatre i sobretot de teatre musical a l’estrena de ‘Gente bien’. Fa quatre anys ‘Campanades de boda’ va demanar a la companyia una forta inversió que es va poder rendibilitzar gràcies a l’èxit de públic. Però calia canviar de registre. JORDI MILÁN, director de La Cubana “Els nostres assessors ens han dit que escolta, que ara feien falta musicals. La cartellera de Barcelona, a més a més, hi indica. Aquesta tardor, imagina’t la quantitat de musicals que hi ha. Docs vam dir: 'escolta, ens apuntem al carro'.” ‘Gente bien. El musical’ és una feliç ocurrència de La Cubana que du a escena una sàtira sobre els nous rics i seves les impostures. Un tema intemporal que s’articula a partir d’un sainet de Santiago Russinyol de 1917, però convenientment actualitzat. La impostura que dóna més joc, com ja va veure amb ull clínic Russinyol, és la qüestió idiomàtica. Amb música, lletres i orquestració de Joan Vives, l’espectacle aplega diverses generacions d’intèrprets de la història de la companyia, de Mercè Comes a Jaume Baucis passant per Oriol Burés o Núria Benet. No hi manquen les escenes en què La Cubana trenca la convenció que és el teatre i interpel·la el públic, però la companyia prefereix que aquestes no es gravin. Més que en cap altre muntatge el desplegament de vídeos escenogràfics és clau. “Per la complexitat tècnica de l’espectacle i perquè no es farà una versió en castellà, perquè no tindria sentit, ‘Gente bien’ no farà gira. Es podrà veure tan sols a Barcelona.”

La Cubana ha fet una mena d’opereta a partir d’un sainet de Santiago Russinyol estrenat al Teatre Novedades el 1917, una sàtira sobre els nou rics i les seves impostures. Amb llibret de Joan Vives, el musical compta amb intèrprets que han col·laborat en diverses etapes de La Cubana.