El col·lectiu està format per joves que vivien al carrer i que recollien escombraries en abocadors del Paraguai. Els instruments que toquen estan elaborats amb els materials de rebuig, i tot i que no tenen la mateixa sonoritat que els clàssics, s’hi apropen molt.