El concert especial, anomenat Banda i Sardana, ha estat a càrrec de la direcció del titular de la formació de vents, Salvador Brotons. La Banda Municipal ha interpretat conegudes sardanes com: ‘Per tu ploro’ de Pep Ventura; ‘Heroica’ d’Enric Casals; ‘Juny’ de Juli Garreta; ‘Vora el riu’ d’Enric Sans i ‘Nupcial’ de Ricard Lamote de Grignon, entre d’altres.