Durant tres dies l’Arts Libris esdevindrà un espai de trobada d’editors i un fòrum centrat en publicacions d’art, fotografia i disseny. La fira té una vocació d’internacionalitzar-se i enguany fa un pas més amb l’increment d’expositors d’arreu.

L’Arts Libris té l’objectiu d’oferir als artistes i els editors un entorn on donar a conèixer les seves edicions i posar-les en contacte amb els col·leccionistes i el públic en general.