El Cercle Artístic de Sant Lluc recupera 23 dibuixos dels primers socis de l’entitat, artistes de la talla de Josep Llimona, Joan Miró o Alexandre de Riquer. A través dels seus traços, es recorren els fonaments del cercle, com l’estudi de la figura humana i l’art entès com un servei a la societat. L’exposició “Mestres antics. Del XIX al XX, dibuix a Sant Lluc” es podrà visitar fins al 28 de febrer.

Els germans Joan i Josep Llimona, Alexandre de Riquer, Antoni Utrillo i Dionís Baixeras es van escindir del Círuclo Artístico per crear una nova societat el 1893, el Cercle Artístic de Sant Lluc. Ara, una exposició traça en 23 dibuixos els fonaments de l’entitat, que promovia un art compromès i seriós.

Un dels trets característics dels artistes del cercle era l’estudi de la figura humana. Els exercicis a la sala d’apunts de la institució han deixat un llegat de diversos estudis i esboços de detalls anatòmics, postures o moviments. Per als socis, el dibuix i l’estudi eren un preludi fonamental a la creació d’obres.

La moral que defensaven els primers socis va fer que es restringís l’estudi de l’anatomia humana al nu masculí. De fet, fins a 1909 les models sempre portaven roba. Tot i la prohibició, es conserven apunts d’alguns nus femenins d’abans que es canviés la norma que es devien crear en estudis particulars dels artistes.

Pel fet d’entendre la tasca d’artista com un servei a la societat i al país, molts dels llucs van crear obres per a l’espai públic, com els frescos del Saló Sant Jordi del Palau de la Generalitat de Joaquim Torres-García, o nombroses obres de construcció, remodelació o decoració d’espais de culte.

L’exposició “Mestres antics. Del XIX al XX, dibuix a Sant Lluc” es podrà visitar fins al 28 de febrer.