català

L’ONG de la llengua catalana ha alertat aquest dilluns en el seu informe sobre la llengua catalana d’aquest 2021 que la situació del català és d’“emergència lingüística” i que les dades que sostenen aquesta conclusió mostren que això és així principalment per dues causes. Per una banda, apunten que hi ha hagut deixadesa per part de les “institucions a l’hora de defensar i garantir els drets dels catalanoparlants”; i per l’altra, les dades “mostren que les actituds lingüístiques dels mateixos parlants sovint són contraproduents.” Per difondre i conscienciar d’aquesta situació, Plataforma per la Llengua recull les dades a YouTube

A quines actituds contraproduents fa referència Plataforma per la Llengua?

L’ONG assegura que la “subordinació lingüística” és l’actitud majoritària dels catalanoparlants. Segons un estudi encarregat a GESOP, a Catalunya 8 de cada 10 catalanoparlants “canvien de llengua quan algú els parla en castellà”. Quan els demanen els motius d’aquesta reacció lingüística un 43,5 % dels parlants afirmen que ho fan per respecte o per educació; un 16,3 % “opta per respondre en castellà perquè creu que potser no serà entès si es manté en català”.

Quina és l’actitud dels catalanoparlants barcelonins?

A Barcelona, el 82,4 % dels catalanoparlants canvien al castellà si els parlen en aquesta llengua; a la resta de l’àrea metropolitana el percentatge arriba al 87,9 % i a Catalunya la tendència se situa en el 76,5%.

Plataforma per la Llengua analitza també quin percentatge d’ús de la llengua hi ha en tot el domini lingüístic. Concretant les dades a Barcelona “assenyala que el 26,0 % dels habitants de Barcelona no parla ‘mai’ en llengua catalana i que un altre 27,1 % parla ‘poc’ el català. Així, el 53,1 % dels residents parlen ‘poc’ o ‘gens’ la llengua autòctona de la ciutat.”

El 53,1 % dels residents parlen ‘poc’ o ‘gens’ la llengua autòctona de la ciutat”

Assegura, alhora, que a Barcelona només el 29,9 % de les persones enquestades diu que parla en català “força” o “molt”. A l’àrea metropolitana —Barcelona inclosa— “les dades són encara més negatives. Els qui diuen que no usen mai el català o l’usen poc s’enfilen fins al 56 %”. 

La joventut barcelonina domina abans l’anglès que el català

Classe de Filologia Catalana a la UB

Plataforma per la Llengua també recull l’enquesta a la joventut de Barcelona elaborada pel consistori. Les dades mostren que “tan sols el 53,3% dels joves de 15 a 34 anys declara que té una competència bona en català. Per contra, el 92,1% declara que té un nivell bo de castellà i, fins i tot, el 58,5% diu que domina l’anglès”. En conclusió, el nivell de coneixement del català és el més baix dels tres idiomes presents als estudis obligatoris i postobligatoris.