Fins i tot el més petit detall arquitectònic ens pot parlar de la història de Barcelona. Balcons, façanes, portes, esgrafiats o encintats que perduren al llarg dels segles als racons de la ciutat. Precisament, a través de les façanes podem conèixer la personalitat de cada ciutat, les anècdotes, els costums i el mode de vida de la seva gent.

El Born Centre de Cultura i Memòria organitza rutes per conèixer l’antic barri del Mar, ja que guarda alguns dels tresors més preuats de la història de Barcelona. La visita s’inicia al jaciment de l’Antic Mercat del Born, que permet conèixer les característiques arquitectòniques dels diversos models de cases del S.XVI, XVII i XVII.

A fora, als carrers del Born, s’hi poden identificar algunes cases artesanals i veure-hi detalls de diverses èpoques superposades, restauracions i modificacions que s’han adaptat a l’estil arquitectònic de cada segle, segons les diverses modes i necessitats. Les petites finestres dels edificis de la plaça de Santa Maria, per exemple, permeten identificar les antigues cases de veïns construïdes sobre algunes d’aquestes majestuoses cases artesanals. Els propietaris construïen habitatges als pisos superiors de les cases originals per tal de llogar-los i d’encabir-hi la sobrepoblació que hi havia a la ciutat abans de poder enderrocar les muralles.

El carrer dels Sombrerers amaga edificis amb balcons amb rajola i baranes de ferro amb tirabuixat típics del segle S.XVIII.

La ruta ressegueix tot d’elements de la història que queden impresos a la pedra “és com si la pedra ens parlés i ens expliqués tota la història de la ciutat a través de diversos elements”, explica l’Àlex Solozabal, coordinador de El Born Centre de Cultura i Memòria.

Precisament la pedra és un dels elements principals de la història de Barcelona. “La ciutat de Barcelona originalment era feta amb pedra pràcticament no es treballava amb fusta, només per les bigues i altres elements. La ciutat té un gran deute amb el gres de Montjuïc“, afegeix l’Àlex.

Per aquest motiu, a Santa Maria del Mar, es va voler fer un homenatge a la pedra i als bastaixos. Un ofici que originàriament era considerat d’esclaus, però que va anar rebent reconeixement entre els gremis fins al punt de tenir una representació a les portes de la Catedral del Mar.

La cirereta del pastís, que posa punt i final a la ruta, és una casa una original del segle XIV al carrer de les Basses de Sant Pere que combina elements de totes les èpoques més representatives. La portalada és original del XIV, l’arc del XVI, té diverses finestres gòtiques i els balcons  i les solanes del XVII.

L’antic espai mescladís ocupava la casa artesanal més antiga que es conserva a Barcelona

Al número 35 del carrer dels Carders, es pot visitar la casa artesanal més antiga que es conserva a la ciutat. L’espai, on fins al mes de maig hi havia l’entitat sense ànim de lucre el Mescladís, conserva a la seva planta baixa uns dels pocs arcs romàntics que es conserven a la ciutat. Al llarg del temps, aquesta casa artesanal va anar patint diverses reformes, la més important, al segle XVIII quan es es transforma en casa de veïns. Tot i que les darreres reformes en van variar bastant l’estructura, encara en conserva l’essència.