Després de setmanes tancades per la crisi del coronavirus, les biblioteques de Barcelona preparen la reobertura dels espais. De fet, ja podrien obrir dilluns, però no ho farà cap de les 40 que hi ha a la ciutat. Ara per ara, s’està treballant perquè algunes puguin començar a oferir servei de préstec tan aviat com sigui possible. Perquè sigui segur i no hi hagi risc de contagi es preveu que els documents que han estat en préstec passin un període de quarantena i que per recollir-los i retornar-los s’hagi de demanar cita prèvia.

Tancades en fase 0

Mentre duri la fase 0 de la desescalada, les biblioteques estaran tancades. Aquest periode s’està aprofitant per revisar les instal·lacions i els serveis, per això, s’estan establint protocols per restablir el funcionament dels equipaments de manera gradual.  A més, es vol garantir que durant el temps que han estat tancades no hi hagi hagut cap desperfecte i que els sistemes de ventilació i de climatització siguin segurs. La preparació de les instal·lacions preveu també el manteniment dels edificis, la neteja i desinfecció, la senyalització dels espais habilitats per prestar servei i a l’adequació dels serveis al context de crisi sanitària.

També es preveu incloure altres mesures habituals en espais públics com l’ús de guants i mascaretes, mampares separadores i el manteniment de la distància social.

Fase 1, obertura gradual d’algunes bibioteques

L’obertura de les biblioteques serà gradual, un cop superada la fase 0, i no serà abans del mes de juny. Se n’ha previst una primera fase en què se n’obriran 11, almenys una en cada districte. En una segona etapa se n’obriran nou més. D’aquesta manera, la meitat de les biblioteques de la ciutat ja estarien en funcionament. Però mentre això no passi, el termini per tornar els documents prestats abans del confinament s’ha ampliat fins a finals de juliol, ja que les bústies de retorn també estan tancades.

Les biblioteques que puguin obrir ho faran en horaris especials restringits i només oferiran servei de préstec i devolució de documents. Paral·lelament a la reobertura gradual de les biblioteques, seguiran funcionant els serveis en línia que s’han posat en marxa o s’han potenciat durant el confinament, com els préstecs o els clubs de lectura virtuals.

Fase 2, accés limitat als espais

Un cop es passi a fase 2, la previsió és que els usuaris puguin accedir a determinats espais de les biblioteques, preferentment mitjançant cita prèvia, en franges horàries concretes i amb una limitació temporal. El nombre de punts de lectura en cada franja horària es limitarà a un terç de la capacitat màxima de cada espai habilitat. En aquest punt, però, encara no es podrà accedir directament a la col·lecció documental.

Fase 3, retorn a la programació cultural

Està previst que en la fase 3 de desconfinament es pugui reestablir la programació cultural i formativa, sempre preferentment amb inscripció prèvia. L’aforament estarà limitat a un terç, a nombre inferior a 30 persones i s’haurà de garantir sempre la distància de seguretat de dos metres.

Fase 4, tornada a la normalitat

En la fase 4 de desconfinament, està previst que ja estigui reestablert l’accés lliure a les sales, al fons i a la totalitat de serveis.