La intervenció a la plaça de la Hispanitat va ser una de les primeres de la campanya municipal "Barcelona posa't guapa". L'Ajuntament va fer l'encàrrec a una empresa francesa i es va inaugurar l'any 92. MANEL CLAVILLÉ, director tècnic de l'Institut Municipal del Paisatge Urbà "Aquesta és la que nosaltres coneixem com "la mitgera dels balcons". Una mitgera que, d'alguna manera, en el seu dia, va ajudar a acabar d'arreglar tot aquest espai on estem ara. Ara està molt ben urbanitzat però en aquell moment… Recordem que aquí passava tota l'entrada de cotxes de Barcelona, teníem el tren obert, a cel obert, i en aquí era un gran solar." La superfície de la façana fa prop de 500 m2. L'encàrrec consistia a pintar un edifici barceloní amb personatges il·lustres a les balconades. I la tria d'aquests personatges no va ser casual. MANEL CLAVILLÉ, director tècnic de l'Institut Municipal del Paisatge Urbà "La primera premissa és que tenen una relació important amb Barcelona, que tots fossin en aquell moment desapareguts també era l'altra premissa, per evitar coses estranyes. Tenim des d'elements de representació política important de la història de Barcelona i de Catalunya, evidentment. Tenim actrius, tenim pintors, tenim arquitectes, tenim metges… fins i tot a dalt del terrat podreu observar que tenim un atleta, el Joaquim Blume. Agrupa un ventall molt fort d'intel·lectuals, d'artistes, d'escriptors…tenim una Rodoreda…i també el que pot ser interessant és mirar les botigues de planta baixa, que veurem un bar, veurem una llibreria… és una mica anar a buscar, anar a descobrir cosetes."

A la plaça de la Hispanitat, al costat de la Sagrada Família, hi podem trobar personatges tan emblemàtics com Mercè Rodoreda, un jove Antoni Gaudí, Pompeu Fabra o Lluís Companys, tots ells vinculats d’una manera o d’una altra a la ciutat de Barcelona. L’Ajuntament va encarregar a l’empresa francesa Cité Création un mural immens que cobrís la paret mitgera a tocar de la Diagonal, de gairebé 500 metres quadrats. Els treballs es van iniciar el 1989 i van durar tres anys. El dia 24 de febrer de 1992 es va inaugurar amb el nom de Balcons de Barcelona.

Els anys previs a les Olimpíades, Barcelona estava immersa en la campanya “Barcelona posa’t guapa”, que tractava de netejar i remodelar diferents paisatges urbans en mal estat. L’obra es va dissenyar en sintonia amb les tendències europees de mitgeres pintades d’aquell moment. La línia actual està definida per la sostenibilitat i potencia els espais verds i els jardins verticals.