Joan Carreras és Pepe el Tira, una rata policia de les clavegueres. Ja ho va ser quan el mes de març, ell i Andreu Benito van fer al CCCB una lectura dramatitzada del conte de Roberto Bolaño. Una narració de 30 pàgines que Àlex Rigola du a escena sense concessions a l'espectacularitat. En una escenografia mínima, els dos intèrprets són narradors i personatges d'un món de rates, metàfora cruel del nostre. El canemàs de thriller de ciència-ficció és l'univers literari des d'on Bolaño denunciava una societat que anorrea el qui vol ser diferent, el qui no accepta nedar per la claveguera principal. Bolaño va escriure 'El policia de las ratas' com un homenatge, però també com una rèplica, al conte de Kafka 'Josefina la cantant' o 'El poble dels ratolins'... ÀLEX RIGOLA, director escènic "En allà fa una crítica sobre l'ego de lo artístic, Kafka, i en canvi, aquí no. Aquest text és una defensa de l'art minoritari." Quis sap si la complicitat dels dos actors amb Rigola tindrà més epígons amb la signatura de Bolaño. De moment són ja companyia, Heartbreak Hotel, coproductora del muntatge amb el Lliure.