Durant dues hores, uns 300 “igers” de Barcelona han retratat i penjat a les xarxes imatges de l’obra efímera que decora el Palauet Casades, al carrer de Mallorca. El patí, amb les seves claraboia, columnes de marbre i llums de llautó, és un lloc emblemàtic de l’ICAB. També és un dels espais que el Col·legi lloga per a esdeveniments durant tot l’any. Amb aquesta performance, els organitzadors esperen donar a conèixer l’interior del palauet, que es va construir al principi del segle XIX.