L’església evangèlica de Gràcia i l’església protestant Betel-Sant Pau celebren 150 anys. Des de la seva arribada l’any 1869, la ciutat de Barcelona ha acollit més de 200 centres evangèlics, que representen el 43 % del total que hi ha a la Ciutat Comtal.

L’aniversari s’ha celebrat a l’església protestant Betel-Sant Pau i hi han assistit una cinquantena de persones. El pastor del centre religiós ha recordat als assistents que “s’ha de viure la unitat en la diversitat i això és el que se celebra en aquest aniversari, on fan una mirada al passat i al futur”.

L’evangelisme reconeix els grups vinculats de diferents maneres a la reforma protestant i agrupa els protestants, baptistes, metodistes, mennonites i pentecostals. La religió evangèlica, a diferència del catolicisme, basa l’autoritat religiosa en la Bíblia i no practica el culte als sants ni a la Verge Maria.

El president de l’Església Evangèlica de Catalunya, Isaac García, ha explicat que el món protestant ha estat vinculat sempre a classes treballadores i mitjanes. A més, destaca que el col·lectiu sempre ha volgut aportar un valor positiu a la societat i ha estat relacionat la lluita social i educativa.