La Fundació Altarriba, amb col•laboració amb els serveis socials de l’Ajuntament de Barcelona, ofereix un servei veterinari solidari per a clients amb pocs recursos econòmics. Els propietaris dels animals paguen un preu ajustat a les seves necessitats econòmiques.