La Rosa Bonastre, veïna de La Trinitat Vella, acompanya al Xavi Dua per a comprovar si el barri és accessible. L’absència de senyalització i el paviment lliscant no ajuden gens a persones amb mobilitat reduïda.