Mari Karmen Free, treballador sexual, demana que s’accepti la seva feina com una més i reclama drets laborals pels membres del sector.