La directora municipal de Torre Jussana Dolors Saladrigas anima els membres de les associacions de Barcelona a utilitzar les instal·lacions ubicades a la Clota. Es tracta d’un edifici neoclàssic des d’on s’ofereixen serveis i assessorament a les associacions de la ciutat (i que cogestionen entre totes elles a través del Consell d’Associacions de Barcelona).