La Lourdes es fa creus que hi hagi tanta vida diürna com nocturna.