L’Esther, de la mateixa manera que la resta de veïns, està molt satisfeta amb el seu barri, amb un únic inconvenient: la manca de places per a escoles bressol públiques.