El Xavi i la Maria José mostren les dificultats que comporta arribar al Centre d’Atenció Primària del carrer Vallmajor, 34. Veïns i veïnes que s’hi desplacen habitualment s’exposen a problemes d’accessibilitat i a mancances de transport públic.