Els alumnes de les escoles de Provençals del Poblenou, un cop acaben l’educació primària, han d’anar a instituts situats per sobre la Gran Via de les Corts Catalanes. Els pares demanen que els seus fills puguin anar a instituts del barri del Poblenou, que els queden molt més a prop. El Consorci d’Educació ens ha explicat que revisaran les adscripcions de cara al curs 2018/2019.