La Brigitta buscava la porta del barri de Porta i ha trobat uns horts… Són al carrer de Maladeta.