Marc Madrinyà, professor de l’Institut Quatre Cantons del Poblenou, ens diu com desperten el sentit crític en l’alumnat.