L’accés i la mobilitat al barri del Coll és complexa per l’orografia i hi ha veïns que poden de manifest que cal reforçar el servei d’autobusos.