El Jesús, un dels veïns més antics de Torre Baró, recorda alguna de les inversions que el barri demana a l’ajuntament.