L’Eduard, català adoptat a la República Dominicana, creu que cada cop més els models familiars evolucionaran i es diversificaran.