El nostre historiador repassa el món associatiu que s’ha anat creant al llarg dels segles a Barcelona, començant per les associacions femenines.