Aquests dos joves veïns tenen clar quina és la seva petició per la Plaça de Sóller.