La Pepa Piques, de l’associació de veïns, té clar quan la Barceloneta va començar a perdre la seva essència.