El David, l’Ingrid, el Jordi, el Cristian… són alguns dels joves que gestionen el Kasal. Un equipament emblemàtic del barri amb una àmplia programació musical i sòcio-educativa.