Quins coses els agraden a aquests veïns i veïnes de Sant Gervasi-Galvany?