Els preus de lloguer abusius, la manca de pisos de titularitat pública, compartir pis o l’especulació immobiliària són alguns dels temes dels quals parla l’Antonio Baños en la seva secció d’història dedicada a l’habitatge.