Des del maig de l’any 2016 en un tram de la rambla de Badal hi apareix aigua. Des d’aleshores els serveis tècnics de l’Ajuntament estan fent prospeccions per saber d’on prové aquesta aigua. De moment, ningú pot explicar-ne la procedència.