L’any 2008 es va aprovar un pla de millora urbana del barri de la Clota. Aquest pla determinava quin serà el futur d’aquest petit barri rural dins de la ciutat. Se’n preservarà i urbanitzarà el nucli antic, i s’hi crearan una nova zona d’habitatges públics i privats i nous equipaments. A la vegada està prevista la creació d’un gran parc que permetrà millorar la connexió del barri amb els que té al votant.