El solar d’equipaments anomenat Ca l’Isidret, al barri de Provençals del Poblenou, fa dos anys que hauria d’estar totalment acabat. En aquesta zona, s’hi estan construint pisos dotacionals per a gent gran, pisos de protecció oficial, un casal per a la gent gran i una espai per a les associacions veïnals. El conseller del districte de Sant Martí, Marc Andreu, ha assegurat que estarà acabat el proper mes de juliol.