El Xavi comprova que a les Tres Torres hi ha molts accessos a habitatges i establiments que no estan ben adaptats per a les cadires. Reclama que hi hagi una accessibilitat correcta al barri!