El Queco Novell i el seu mini jo són els conductors del programa Ciutadà Novell, un espai per descobrir racons amagats de Barcelona.