El meu paper com a "evangelista" de la telefonia mòbil, i evangelista entre cometes, és estendre el desenvolupament d'aplicacions mòbils perquè arribin als estudiants que estan interessats en aprendre-les. I també, quan aquests estudiants desenvolupen una petita aplicació mòbil, la meva funció com a evangelista és promoure-la, fer que la gent ho sàpiga, inclús fora de Kenya, que sàpiguen que aquí s'estan desenvolupant solucions. Com el cas d'un estudiant que va crear una aplicació anomenada M-KULIMA on els compradors de llet podien introduir a través del mòbil els litres que volien comprar i el preu. Això ho enviaven a una base de dades i al final del dia el granjer i el comprador es posaven en contacte a través d'un missatge de mòbil per fer negocis durant un període determinat. La cultura de la innovació és jove però a mesura que la gent pensi d'una manera innovadora això contribueix al canvi social dins del pais i de tota l'Africa.