El Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme ha acabat fent cas de les demandes dels instal·ladors i ha allargat tres mesos el termini per adaptar les antenes col·lectives a la nova distribució de freqüències de TDT. Aquests professionals havien advertit que l’1 de gener no haurien acabat de modificar totes les instal·lacions afectades, entre altres coses perquè els fabricants no donen a l’abast per subministrar-los tots els equips que necessiten. Des de la Federació Catalana d’Empresaris Instal·ladors de Telecomunicacions van advertir fa un parell de setmanes que, a Barcelona, només s’havien adaptat un 39% de les antenes que ho necessiten i que al gener encara estaran pendents de fer-ho almenys un 50%. Els instal·ladors van dir a l’inici de tot aquest procés que necessitarien nou mesos per enllestir-ho del tot. Finalment en tindran cinc, perquè s’ha fet evident que en poc més de dos mesos no es podien adaptar prop d’un milió d’antenes a tot Espanya, unes 182.000 a Barcelona.

Els edificis van començar a resintonitzar els televisors el 26 d’octubre passat per tal de continuar rebent quasi tots els canals. Des d’aquell dia, molts emeten el seu senyal en dues freqüències alhora (“simulcast”), perquè els receptors vagin adaptant-se i canviant l’una per l’altra. Als noms d’aquests canals que arriben per TDT s’hi ha afegit l’indicador de “desapareix” o “definitiu”, perquè els telespectadors sàpiguen quina és l’emissió que acabarà desapareixent. L’adaptació de la instal·lació només és necessària a les antenes col·lectives, no a les individuals. Les comunitats de veïns han de fer-se càrrec de l’operació, que pot costar des de 100 fins a 600 euros, i després demanar la subvenció corresponent a l’Estat.

En principi, el Govern espanyol volia complir amb el termini del 31 de desembre perquè, a partir de l’1 de gener, les freqüències de tots els canals de televisió que s’estan traslladant havien de quedar lliures (entre els 790 i els 862 MHz) per a la prestació de serveis de connexió 4G. Aquestes bandes de freqüències ja estan concedides als operadors corresponents i endarrerir la data a partir de la qual poden començar a fer-les servir podria haver representat indemnitzacions milionàries per part de l’Estat. Però finalment han arribat a un acord per compensar l’endarreriment per una pròrroga del període de vigència de les concessions: cada dia de retard des de l’1 de gener de 2015 suposarà ampliar 1,27 dies la concessió.