Segons Rodríguez-Farré hi ha tres tipus de partícules radioactives i cada una d’aquestes partícules té uns efectes diferents. En primer lloc hi ha els àtoms radioactius, que emeten rajos gamma, un tipus de radiació semblant a la que provoquen els aparells elèctrics. En segon lloc, hi trobem les radiacions beta, les que més surten de les centrals nuclears, però que tenen una penetrabilitat molt petita. I finalment, hi ha les radiacions alfa, que són les que emeten una gran energia i que, per tant, poden afectar les funcions de les cèl·lules. Les centrals nuclears, diu aquest expert, n’emeten de totes.