El MareNostrum 5, un dels supercomputadors més potents del món, estarà en marxa a finals de l’any 2020. Tindrà un cost total de 223 milions d’euros, tenint en compte l’adquisició, la instal·lació i el manteniment. La Unió Europea en finançarà el 50 %, l’altra meitat serà a càrrec dels països que formen part del consorci que ha donat suport al projecte. Per elaborar la seva candidatura per acollir un dels grans superordinadors preexascala de la UE, el Barcelona Supercomputing Center va tenir, des del primer moment, el suport polític i financer dels governs d’Espanya i de Portugal, als quals més tard es van afegir els governs de Turquia i Croàcia.

Es preveu que el MareNostrum 5 tingui una potència de 200 petaflops. Aquesta unitat és la que mesura mil bilions d’operacions de càlculs per segon. El nou dispositiu és 17 vegades superior al seu antecessor, el MareNostrum 4.

El supercomputador disposarà d’una plataforma experimental dedicada a desenvolupar noves tecnologies. L’objectiu és que Europa pugui desenvolupar tecnologia per a superordinador íntegrament, sense haver de dependre d’altres països com els Estats Units o la Xina. “Europa, per seguretat i per sobirania, no pot continuar amb l’alt grau de dependència que té respecte a les tecnologies de computació fabricades en altres continents”, ha explicat Mateo Valero, director del BSC.

Amb la instal·lació del MareNostrum 5 al BSC, Barcelona entra de ple en el mapa europeu de la supercomputació, a banda de millorar considerablement en infraestructures en aquest àmbit. I és que les dimensions del nou dispositiu també són molt superiors a les de l’actual i obliguen a situar-lo entre la capella de Torre Girona, a Pedralbes, seu actual del MareNostrum 4, i els pisos inferiors del nou edifici del BSC.

Transferència de coneixement

L’ús de la supercomputació ara és cada cop més necessària en disciplines diverses com per exemple l’educació, la medicina, el mediambient o la intel·ligència artificial. Els dispositius han de donar resposta a qüestions que requereixen una gran capacitat de còmput, o d’anàlisi de dades a temps real. Segons indiquen els responsables del BSC, està previst que el MareNostrum 5 optimitzi tant el temps de resposta com el consum energètic dels diversos treballs que dugui a terme.

La Comissió Europea finançarà un total de 8 supercomputadors, però entre els tres més potents hi haurà el de Barcelona.