La pandèmia del coronavirus ha obligat l’Ajuntament a revisar el pla Barcelona Ciència per als anys 2020-2023 que s’havia presentat al març de l’any passat. La revisió s’ha fet amb l’objectiu de reforçar el paper de la ciència com a motor de recuperació econòmica de Barcelona i adaptar-lo a la nova realitat de la pandèmia.

El procés s’ha fet amb la participació de la ciutadania i del teixit científic de la ciutat a través de diverses plataformes. Com a resultat s’hi han incorporat 25 mesures i dues propostes noves. El pla, però, manté els quatre eixos i els 15 grans objectius que s’havien previst originalment.

Si bé originàriament el pla preveia destinar un milió d’euros per cada any d’execució, la revisió també ha previst canvis en el finançament i aquest 2021 s’hi invertiran cinc milions d’euros.

Una alternativa econòmica al turisme

Joan Subirats, tinent d’alcalde de Cultura, Educació i Ciència, ha explicat aquest dimecres al matí que la pandèmia ha posat de relleu el paper que té la ciència en la nostra vida diària. A més, també ha posat èmfasi en el paper econòmic d’aquest camp, ja que si bé el turisme és molt present a la ciutat considera que la ciència és un sector que s’ha demostrat més resilient.

Subirats també ha destacat que cal molta divulgació per entendre la ciència i com s’avança i aquest és un punt que també s’ha fet palès amb la pandèmia. En aquest sentit s’aposta per celebrar una segona edició de la Biennal Ciutat i Ciència el proper mes de juny i treballar estretament amb escoles i instituts per fomentar les vocacions científiques.

La capital internacional de la ciència

Un dels eixos del pla Barcelona Ciència és el foment de la projecció internacional de les institucions universitàries i científiques de la ciutat. En aquest sentit, Subirats ha destacat que Barcelona és la quarta ciutat europea en el món científic, només per darrere de París, Berlín i Munic, i la 40a en l’àmbit mundial.

Per fomentar encara més aquesta projecció internacional, el pla proposa reforçar les accions i estratègies de futur com, per exemple, fomentar les residències d’investigadors en les institucions científiques i universitats catalanes.

Ciència i dona

El paper de la dona en el món de la ciència és un dels projectes nous que s’han incorporat al pla Barcelona Ciència, que preveu elaborar una diagnosi sobre la seva situació en el món científic. En aquest estudi es valorarà tant la presència de dones en la ciència com la seva situació laboral. L’objectiu és poder detectar possibles desigualtats i revertir-les.

Ciència, art i cultura

La segona proposta que s’incorpora al pla és la vinculació entre l’art i la ciència, vehiculada a través de l’aprovació del pla funcional de la Fundació Muñoz Ramonet. Es tracta d’un projecte que busca dinamitzar i impulsar processos de trobada entre aquestes dues disciplines. En aquest sentit, el pla també preveu dissenyar programes específics de suport a projectes que busquin la confluència de l’art i la ciència.