Per anar del Poblenou a Viladecans, agafem la línia 1 de metro i l'autobús L85. El recorregut són 55 minuts. Aquesta és una nova eina per conèixer els diferents itineraris entre els 36 municipis. El web també permet saber al detall el sòl, amb gràfics i interactius, i quins usos té. O les obres que s'hi estan estan fent. Per exemple, les del parc de Can Rigal, que connecta les Corts amb l'Hospitalet. Podem saber qui són els arquitectes o el pressupost total. MARTA CONTINENTE, responsable de Projectes Smart Cities "Ens hem inspirat en la idea de transparència, que la gent conegui la institució en què inverteix els diners, quines obres fem i què gastem, a quines empreses les adjudiquem, i la idea d'open data, compartir les dades de les administracions." Obrir totes les dades i estadístiques als ciutadans, administracions i empreses forma part de la nova filosofia de l'entitat. RAMON TORRA, gerent de l'Àrea Metropolitana de Barcelona "Es fer-la una administració propera, una administració que presta serveis més enllà de l'escala del municipi, a l'escala de la ciutat l'àrea metropolitana." L'àrea metropolitana és l'encarregada de la gestió dels residus, de les deixalleries i les plantes de triatge, però també de les platges, els parcs o del cicle de l'aigua. I tot plegat, ara queda a un sol clic.

Si estàs mirant aquesta pàgina per error i vols veure el directe web:

La nova pàgina neix amb la intenció de ser el principal canal de comunicació entre l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i els ciutadans. De fet, el web centralitza les més de 40 pàgines que funcionaven fins ara sobre els diferents serveis de l’organisme. A més, s’hi sumen noves funcions, com facilitar tràmits. L’objectiu principal continua sent donar informació de servei al ciutadà i informació tècnica a estudiants, investigadors i empresaris.

El nou web de l’AMB es basa en dos eixos: transparència i “open data”,  amb l’obertura de totes les dades i estadístiques de la institució, que es posen a disposició en diferents formats, com gràfics o infografies.