El text original de la Comissió i el Consell Europeu ja preveia la possibilitat que la policia, sense l’ordre d’un jutge, pogués tallar l’accés a Internet dels usuaris que en descarreguin continguts pedòfils o protegits pels drets d’autor. Però el Parlament Europeu ho va esmenar per exigir les garanties judicials. L’acord a què han arribat ara, que haurà de ser ratificat pel Consell i el Ple del Parlament d’aquest novembre, no exigeix que la intervenció la faci un jutge, però sí que l’usuari sigui escoltat durant un procés imparcial i que se’n respecti la presumpció d’innocència.

Un cop aprovat, el Paquet Telecom entraria en vigor a principis de 2010. A partir de llavors, els estats membres tindran 18 mesos per incorporar les mesures en la seva legislació. De moment, a Espanya el tall d’Internet només és possible per la intervenció d’un jutge. Amb la nova legislació europea, els 27 estats membres hauran d’adoptar els criteris comuns.